คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เปิดอ่าน 62 views

ที่  สส.ชสอ.   42/ 2562               ลงวันที่     4  มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ     จัดจ้างทำห้องศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน Sarver Standard Room

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา