คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เปิดอ่าน 59 views

ที่  ศสส.ชสอ. 82/ 2562               ลงวันที่    2  มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ     จ้างทำคุรุภัณฑ์และตกแต่งภานในสำนักงาน สฌ.สอ.

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา