คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เปิดอ่าน 54 views

ที่  นบ 0518/ 48            ลงวันที่     7    มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

ชื่อโครงการ     ก่อสร้างทางเดินเท้าคสล.

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา