คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 46 views

ที่  นบ 0016/ 17       ลงวันที่     4     มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ  เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   9  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา