คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดอ่าน 39 views

ที่  นบ 0004/ 33       ลงวันที่     4  มกราคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ     ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ   9  มกราคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา