คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 9

เปิดอ่าน 71 views

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.20 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว