คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 61 views

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานสำรวจและการมีส่วนร่วม การปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)ได้มอบหมายกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว