คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 43 views

ที่  นบ 0618/ 5       ลงวันที่    2  มกราคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

ชื่อโครงการ  ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   9 มกราคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา