คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 47 views

ที่  นบ 0518 / 5832       ลงวันที่    28    ธันวาคม  2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   28  ธันวาคม  2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา