คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่

เปิดอ่าน 86 views

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔  พื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ พื้นที่ โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองบัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นประธาน มีปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ป้องกันจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง การประปานครหลวง แขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว