คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2561

เปิดอ่าน 123 views

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผลการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบวิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม