คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค

เปิดอ่าน 123 views

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค
สำหรับจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองนนทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ แต่ละอำเภอของจังหวัดนนทบุรีได้รับฟังการถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุมข้างต้นผ่านระบบ DOPA TV ณ ที่ว่าการอำเภอด้วย