คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 72 views

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อคัดกรองเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังการผ่านค่ายฯ ที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและรักษาคนดี ให้อยู่รอดปลอดภัย และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ พร้อมนี้ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจากทุกอำเภอ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว