คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวความคิดในการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการจัดทำ “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เปิดอ่าน 347 views

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  และคณะกรรมการฯ  หารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวความคิดในการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  และการจัดทำ “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  กับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  และนายอำเภอหรือผู้แทน