คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 2561

เปิดอ่าน 180 views

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.15 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 2561 และพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day 2018) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมีนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางบัวทอง ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องดีเด่น , เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับวันดินโลก , ปลูกต้นมะม่วงหลังโก่ง และเยี่ยมชมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรประการหนึ่ง คือ ปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ บางพื้นที่ดินเปรี้ยว บางพื้นที่ดินเค็ม ดินไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดังนั้น พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการปรับปรุงบำรุงดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทดลองและดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้เกษตรกรในหลายพื้นที่สามารถทำการเกษตรสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว กระทั่งในปี พ.ศ.2556 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ถวายรางวัลและยกย่องพระองค์เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นพระองค์แรกของโลก นอกจากนั้น ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศได้จัดงานวันดินโลกขึ้นพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี