คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.๕๐๑๐ฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เปิดอ่าน 67 views

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคา

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.๕๐๑๐ – เคหะการเกษตร ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง

งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

แบบ

 

ราคากลาง

 

ร่างเอกสาร

 

ร่างประกาศ