คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เปิดอ่าน 26 views

ที่  ศธ 0522.01 / 11066                ลงวันที่    20 พฤศจิกายน 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ     30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา