คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนาฯ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เปิดอ่าน 89 views

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายนา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 สายทาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณ 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

แบบก่อสร้าง

https://drive.google.com/open?id=13qQMibpoIm0c5iboHHllPbsaUJgY3A7Y