คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เปิดอ่าน 159 views

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแยกคลองประปาตัดถนนบางรักใหญ่ – บ้านใหม่ หมู่ ๑๐  ต.บ้านใหม่  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  จำนวน ๑ แห่ง

วงเงินงบประมาณ  ๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐  บาท       (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)