คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 74 views

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 16.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี  กรรมการระดับจังหวัด  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย