คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมเพื่ออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 76 views

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่ออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงาน และมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นนทบุรี จังหวัดสะอาด” และ “นนทบุรี น้ำไม่เน่าเสีย” ด้วย
ในปัจจุบันย่านธุรกิจ ย่านชุมชน หอพัก มีการติดตั้งตู้น้ำดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นที่นิยมของประชาชน เนื่องจากน้ำดื่มหยอดเหรียญหาซื้อได้ง่ายและประหยัดกว่าการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายตามร้านค้า แต่จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2559 โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พบว่ายังมีตู้น้ำดื่มอัตโนมัติฯอีกจำนวนมากที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง และแบคทีเรีย สำหรับจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ได้มีการสุ่มตรวจโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม พบว่ามีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 30 อันแสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาด้านคุณภาพของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติฯ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอาจก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคไวรัสตับอักเสบเอ อาหารเป็นพิษ
จากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ประชุมจึงได้มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติฯ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดการประชุมอบรมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติฯในพื้นที่รับผิดชอบ