คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมหารือแผนการบริหารพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี)

เปิดอ่าน 58 views

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือแผนการบริหารพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี) ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และสำนักงานเขตหลักสี่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว