คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคา

เปิดอ่าน 58 views

ที่  นบ 0518/ 5922                ลงวันที่     12   พฤศจิกายน  2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   15  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา