คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561

เปิดอ่าน 127 views

ที่ นบ 0017.2/ว5726 ลว 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่1/2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่1/2561
  2. แบบรับรองรายงานการประชุม