คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างองค์กรเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดอ่าน 113 views

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ร.ผวจ. เป็นผู้แทนในการหารือกับ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างองค์กรเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี รักษาการท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมหารือด้วย