คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

เปิดอ่าน 145 views

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด  และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ครั้งที่ 2/2561  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) , แผนปฏิบัติการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี  และเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้เข้าประชุมได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการบำรุงต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรีที่ปลูกในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสวนไม้เมืองนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี