คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน)

เปิดอ่าน 81 views

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓-๘ ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) ของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. ตำแหน่งนิติกร ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย