คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 74 views

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองบางเขน ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) ผู้แทนอำเภอเมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน เข้าร่วมประชุมด้วย