คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1)

เปิดอ่าน 493 views

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1) โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร/ครูอาจารย์/นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ผู้ฝึกสอนและคณะนักกีฬาของทั้ง 8 จังหวัด รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมชมขบวนพาเหรดของคณะนักกีฬาทั้ง 8 จังหวัด และชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมจังหวัดลพบุรี VS ทีมจังหวัดปทุมธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ในด้านต่างๆของกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ นักกีฬาที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของจังหวัด ดังนั้น จึงขอให้รักษาชื่อเสียงของจังหวัดตนเอง เคารพในกฎกติกาและการตัดสินของกรรมการ โดยจะต้องรู้ รู้ชนะ และรู้อภัย มิใช่มุ่งแต่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียว
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1) ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และลพบุรี ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดในเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,609 คน มีการจัดการแข่งขันจำนวน 34 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อหานักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562