คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 128 views

นบ 0017.2/ว1844 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการปรับปรุงข้อมุลทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี

ด้วยจังหวัดนนทบุรี จะปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ (Diary) ประจำปี พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง มีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เกษียณอายุราชการ และหมดวาระในการดำรงตำแหน่งจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการตรวจสอบข้อมูล ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบฯ ปี 2562 จำนวน 1 แผ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้จังหวัดทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดหนังสือนำส่ง>>

แบบสำรวจฯ>>