คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 65 views

ที่  นบ 74502/ ว 197       ลงวันที่     16   ตุลาคม 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ      16

   ตุลาคม 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา