คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 75 views

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาสภาพปัญหาและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย พร้อมทั้งกำหนดสายทางและห้วงระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และการจัดระเบียบบนทางเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชน