คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานบริจาคโลหิต ในโครงการ Spirit of Young Blood Donors

เปิดอ่าน 92 views

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบริจาคโลหิต ในโครงการ Spirit of Young Blood Donors มีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตจาก นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ยังขาดแคลนโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความเสียสละและฝึกการทำงานจริงเพื่อสังคม โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนจากศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการ