คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 4.0 สู่เป้าหมายสุขภาพดี วิถีเมือง”

เปิดอ่าน 85 views

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดประเด็นสุขภาพเพื่อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 4.0 สู่เป้าหมายสุขภาพดี วิถีเมือง”