คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมรับฟังผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000

เปิดอ่าน 70 views

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  ผู้แทนนายอำเภอ  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนจากเทศบาลนครนนทบุรี  ผู้แทนจากเทศบาลนครปากเกร็ด  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรีด้วย