คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลและการสัมภาษณ์ “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น”

เปิดอ่าน 102 views

ที่ นบ0017.2/ว1408 ลว 27 กันยายน 2561 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.แบบประเมินสภาพปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า)ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.แบบประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและจัดการปัญหาระบบโลจิสติกส์(ขนส่งสินค้า)ในอนาคต ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdHdyycmFEnb_LrXUTV6MTEcTT8PXKLYTVZTBmLKLd_Ekvw/viewform