คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ(ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2-3)

เปิดอ่าน 411 views

ที่ นบ 0017.2/ ว 4706 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ……… กรณีมีหนี้ผูกพัน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณ ปี พ.ศ. ………

 

หากดาวน์โหลดแล้วไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

(ดาวโหลด )