คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เปิดอ่าน 91 views

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว