คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 102 views

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องซัฟไฟร์ ๑๑๒ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้แทนพระองค์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมี นางเพ็ญนภา บุณยรัตพันธ์ุ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว