คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”

เปิดอ่าน 96 views

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหรือผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดและร่วมเยี่ยมชมภายในงานด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีต้นทุนที่ดีในหลายๆด้าน เช่น ด้านการเกษตร อาหาร แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โบราณสถาน ตลาดน้ำ สินค้า OTOP ฯลฯ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รวบรวมนำสิ่งดีๆเหล่านั้นมานำเสนอไว้ในที่เดียวแล้ว ดังนั้น จึงคาดหวังว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน จะนำความประทับใจที่ได้รับจากงานในครั้งนี้ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลอื่นได้เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ด้วย
(*)งาน THE BEST OF NONTHABURI 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ซึ่งภายในงานได้รวบรวมของดีของเด่นในจังหวัดนนทบุรีมาให้ได้ชมและเลือกซื้อมากกว่า 80 ร้านค้า โดยในปีนี้มีรูปแบบการจัดงานภายใต้เรื่องราว “วิถีนนท์” ผ่านกรอบแนวคิด “จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต” ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า ได้จัดในรูปแบบ “ย้อนรอยอดีต” ซึ่งได้จัดพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีริมน้ำและสวนผลไม้ โดยมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี การจำหน่ายสินค้าวิถีชาวนนท์ อาหารพื้นถิ่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนที่ 2 บริเวณชั้น 1 ได้จัดในรูปแบบ “ถึงปัจจุบัน” ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี โดยมีการจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าด้านสุขภาพ รวมถึงร้านอาหารสุดยอดของอร่อยในจังหวัดนนทบุรี ส่วนที่ 3 บริเวณชั้น 3 ได้จัดในรูปแบบ “สู่อนาคต” ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีการจัดแสดงของหน่วยงานที่มีความสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม 4.0 การจำหน่ายสินค้าที่เป็น 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนนทบุรี และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม