คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 2/2561

เปิดอ่าน 86 views

วันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนนายอำเภอบางบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ผู้แทนชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 2/2561  เพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชุมชนคลองนายบาง ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี