คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 71 views

วันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่  โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี  ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนนทบุรี  และนิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมในการประชุมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบแนวทางให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีมีความน่าอยู่มากขึ้น ดังนี้ กิจกรรมต่างๆที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด , การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , งานและภารกิจที่จะร่วมดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป , แนวคิดที่จะดำเนินการระบบขนส่งมวลชนรองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  และเรื่องอื่นๆ