คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒

เปิดอ่าน 72 views

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด โดยลงพื้นที่ตรวจติดตาม ดังนี้
๑. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะไนย์
๒. โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้ายกระดับเข้ากลุ่มบ้านมากท้วม บ้านแหลมใหญ่ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการด้วย