คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”

เปิดอ่าน 251 views

ที่ นบ 0017.2/ว 4558 ลว 4 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายละเอียดการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” 

2.กำหนดการจัดงานฯ