คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018”

เปิดอ่าน 273 views

ที่ นบ 0017.2/ว 4318 ลว 17 สิงหาคม 2561

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง (Specification) จัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” 

2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่่ 2324/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561