คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์นนท์” สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 385 views

นบ 0017.2/ว 4283 ลว 15 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “อัตลักษณ์นนท์” สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายละเอียดรูปแบบการจัดงานฯ