คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2558 และรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

เปิดอ่าน 439 views

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้งในเขตจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งก่อนการประชุม ได้มีการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรมต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก