คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 158 views

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  ผู้ฝึกสอนนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบโอวาทแก่นักกีฬา สรุปได้ว่า  กีฬาเอเชียนเกมส์เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติที่จะสร้างความสามัคคีขึ้นระหว่างประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาทั้ง 4 คนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปอีก  ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทั้ง 4 คนได้พึงระลึกไว้ว่าตนมิใช่เป็นเพียงตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น  แต่ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย  ดังนั้น จึงขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  แต่ในการแข่งขันจะต้องรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มิใช่มุ่งจะเอาชนะเพียงอย่างเดียว  นอกจากนั้น ขอให้เชื่อฟังผู้ฝึกสอน ระมัดระวังดูแลตนเองให้ดีทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนามแข่งขัน  รวมถึงจะต้องเคร่งครัดในการรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยตลอดการแข่งขันด้วย
ประเทศอินโดนีเซียได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561  ในโอกาสนี้ จังหวัดนนทบุรี โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี  และชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี  ได้จัดส่งนักกีฬาเทควันโดจังหวัดนนทบุรีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 4 คน คือ
1. เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ต่อสู้  :  นายณัฐภัทร ตันตรามาตย์
2. เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ท่ารำ  :  นายชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ , นายเน คำวงค์ษา  และนางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติคุณ