คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ

เปิดอ่าน 100 views

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลาลกลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ