คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เปิดอ่าน 245 views

วันที่ 8 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคลเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561  ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่จัดให้มีพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์)  โดยมีผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนนายอำเภอบางกรวย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  สมาชิกสภาวัฒนธรรม  ศาสนิกชนของ 3 ศาสนา  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา  และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย